Vill du veta mer om GDPR kan du klicka här för att läsa mer.

Observera att informationen nedan endast gäller om du prenumererar på Vårdfokus nyhetsbrev eller på tidningen (friexemplar eller betalprenumeration). Är du medlem i Vårdförbundet hanteras dina personuppgifter av Vårdförbundet. Har du frågor kring det kan du klicka här för att få mer information.

I övrigt faller Vårdfokus verksamhet under undantag för journalistiskt ändamål.

Hur hanterar Vårdfokus dina personuppgifter?

Du har rätt att utan kostnad begära att få dina personuppgifter raderade, begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Kontaktuppgifter för detta hittar du i faktarutan intill.

För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev

Du som startar en prenumeration på Vårdfokus nyhetsbrev behöver uppge din e-postadress som då sparas i en lista. Den använder vi för att kunna skicka ut nyhetsbreven till dig. När du startar en prenumeration på nyhetsbrevet så accepterar du att finnas med i den listan. Din e-postadress sparas endast under den tid du har en pågående prenumeration.

Du kan när som helst själv radera din e-postadress från vår nyhetsbrevlista. Det kan du antingen göra via en länk som finns längst ner i varje nyhetsbrev eller klicka här för att göra det via vår webb. Om du väljer att radera din e-postadress kommer den försvinna direkt från vårt register och du kommer inte längre få vårt nyhetsbrevutskick.

För dig som prenumererar på tidningen

Du som beställer en prenumeration på Vårdfokus, och inte är medlem i Vårdförbundet, behöver uppge ditt namn, postadress, eventuell fakturaadress och e-postadress. Dessa uppgifter sparar vi i ett register endast för att kunna fakturera och skicka tidningen till dig. Vi gör även ett utskick när din prenumeration löpt ut för att fråga om du vill förnya din prenumeration. När du beställer en prenumeration accepterar du att finnas med i vårt prenumerationsregister. Dina personuppgifter sparas endast medan din prenumeration pågår.

Vårdfokus skickar även ut ett antal friexemplar av tidningen. Då har vi bedömt att det finns ett intresse både för mottagaren av tidningen och av oss av att få tidningen. De uppgifter som finns med i vårt register är namn, adress och eventuellt e-postadress.

Du kan när som helst välja att få dina personuppgifter raderade ur vårt register. Det gör du genom att kontakta Vårdfokus (prenumeration@vardfokus.se) och begära detta. I samband med det kommer din prenumeration på tidningen att avslutas.