Hur gamla vill vi bli egentligen, och vad ska sjukvården lägga fokus på i framtiden? Vetenskapen har hävdat att vi kan bli runt 120 år, men nu menar en del forskare att vi kan bli mycket äldre — om vi har de rätta generna, äter rätt, rör på oss och ser till att ha roligt på vägen.

Forskare letar febrilt efter nyckeln till ett långt och friskt liv, och visst har de kommit långt. Nanoteknik gör det möjligt för fjärrstyrda kromosomer att söka upp och reparera sjuka celler, och cellskrivare matar fram organ färdiga för transplantation eller mäter brännskadedjup och ersätter med nya hudceller.

Men allt behöver inte överlåtas till forskning och teknik. Det verkar som om den som är positiv och kan se det goda i tillvaron också lever längre. Däremot är det tveksamt om det gör någon nytta att stoppa i sig extra vitaminer och antioxidan­ter i vuxen ålder, annat än då man har konstaterad brist.  P S-K