Detta är en rejält utökad andra version av den bok som kom 1998, och mycket har hänt sedan dess. Till exempel telemonitorering som gör det möjligt att övervaka till exempel blodsockernivå och ekg på distans. Patienten kan då känna sig trygg och slipper vara bunden till sjukhuset.

Författarna lyfter fram kunskapsutvecklingen runt både patient och anhöriga i hela vårdkedjan, från akut sjukdom till palliativ vård. Trettio medförfattare har bidragit med kunskap och erfarenhet från vården. Teoretisk bakgrund, aktuell forskning och situationsbeskrivning finns i varje kapitel.

Att alla runt patienten, vårdpersonal och anhöriga, är delaktiga och har en viktig uppgift i att ge den hjärtsjuka möjlighet till ett gott liv poängteras. P S-K