En 80-årig man vårdades på en kirurgavdelning för en tumör. Han visste att han skulle dö och hade tydligt förklarat att han inte ville att några livsuppehållande åtgärder skulle sättas in vid eventuella komplikationer. Trots det skickades han till operation för en trakeotomi när han en natt fick svårt att andas. När mannen vaknade och insåg att hans liv på det sättet hade räddats blev han arg och besviken. Han slutade äta och bad att få dö i lugn och ro, men inte heller den vädjan respekterades. I stället sondmatades han. Den gamle mannen tynade bort till slut, på det sätt som han absolut inte ville. Han behandlades precis som han hade bett om att få slippa, som ett objekt, och orsakades dessutom ett långdraget vårdlidande.

Människans värde och sökandet efter mening är några av de ämnen som belyses i denna bok. Frågor angelägna att diskutera. AJ