Elisabeth är svårt sjuk och upplever att hon har förlorat sin naturliga plats i världen. Hon är helt beroende av hjälp från hemtjänst och dottern Barbro, som bistår sin 82-åriga mamma så mycket hon kan. Barbro känner ändå skuld för att hon inte engagerar sig tillräckligt. Familjen erbjuds hälsostödjande samtal.

När en familjemedlem blir sjuk påverkar det alla närstående. Det är grunden till familjefokuserad omvårdnad, ett arbetssätt som i slutet av 1990-talet började utvecklas vid dåvarande högskolan i Kalmar.

Familjen erbjuds tre, ibland fler, samtal då varje familje­medlem berättar om sin upplevelse. Alla lyssnar på och reflekterar över vars och ens berättelser. Samtalsledarna lotsar familjen vidare med frågor som kan hjälpa dem att lösa problem. AJ