Varje dygn tar tre till fyra människor sitt liv i Sverige och i varje sådant fall finns ett tiotal nära efterlevande. Dessutom berörs arbetskamrater, skolkamrater, vänner och grannar. Behovet av hjälp till de närstående är stort, men det är också bristerna i det stöd som faktiskt erbjuds, enligt författarna. Inte minst när det gäller barn.

Boken riktar sig både till efterlevande och de professionella som möter dem. 80-90 procent av de närstående önskar sig professionell hjälp i någon form, visar studier. Här beskrivs bland annat sorgeprocesser, hur de anhöriga kan stöttas och olika förklaringsmodeller till självmord. Boken innehåller också många personliga vittnesmål av efterlevande. Den kanske viktigaste copingstrategin är öppenhet, att våga berätta om dödsorsaken, prata om hur man verkligen mår och vilken hjälp man önskar sig av omgivningen. SA