Nu finns en ny upplaga av Omvårdnadens grunder i tre delar: Hälsa och ohälsa, Ansvar och utveckling samt Perspektiv och förhållningssätt.

I den del som fokuserar på hälsa och ohälsa lyfts allt från känsla av sammanhang, omgivningens betydelse och smärta till multisjuklighet. I delen som handlar om sjuksköterskans ansvar och utveckling resonerar författarna kring ledarskap och organisering av omvårdnadsarbetet, sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg samt kvalitetsutveckling.

I Perspektiv och förhållningssätt belyses omvårdnad ur olika perspektiv med ambitionen att ge läsaren underlag till kritisk diskussion och utveckling.

Böckerna är i första hand tänkta som kurslitteratur för sjuksköterske­studenter.