Mer än dubbelt så många kvinnor som män får diagnosen depression, medan mer än dubbelt så många män som kvinnor tar sitt liv. Skillnaderna mellan könen syns inte före puberteten, de uppstår i 13-14-årsåldern, enligt läkaren och specialisten i allmänmedicin och psykiatri Ulla Danielsson. Några entydiga förklaringar till skillnaderna finns inte. Hon är en av författarna till den här antologin som vill visa hur ett genusuppdelat samhälle påverkar och ser på psykisk ohälsa.

Socionomen och psykoterapeuten Ritva Holmström tar emot traumatiserade flyktingar. De kan ha mått ganska bra, men vid sitt första avslag väcks minnena till liv och de är skräckslagna inför att resa tillbaka.