”Ta det ni behöver från henne.” För Anders fanns ingen tvekan när hans hust­ru Birgitta hade avlidit efter en operation. Men frågan är känslig, trots att majoriteten av svenskarna säger sig vara för organdonation är det få som aktivt tar ställning. Antalet organdonationer i Sverige är lågt i jämförelse med många andra länder.

Även bland vårdpersonal är ämnet grannlaga. Enligt en avhandling av Anne Flodén (2011) litar färre än hälften av Sveriges iva-sjuksköterskor på den kliniska dödsdiagnostiken. Bland läkare gruvar sig många för att ta upp frågan om donation med de anhöriga.Bokens författare är båda sjuksköterskor. Medicinska fakta varvas med personliga berättelser. Hur kan det kännas att donera eller ta emot ett organ? Och hur blev livet efter transplantationen?