Många känner någon som drabbats av bröstcancer och det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig för att ge stöd på bästa sätt. Och vad kan den sjuka själv göra?

Eva Langlet är farma­ceut och behandlades för bröstcancer 2013. Den här boken skrev hon för både drabbade och anhöriga. Den fungerar som en lättfattlig uppslagsbok genom hela sjukdomsförloppet och beskriver vad som händer i de olika behandlingsfaserna. Men boken lämpar sig också för den personal som ska vårda cancerpatienterna.

Med ökad kunskap är det lättare för patienten att ta kommandot över sjuk­domen, samla fakta och kräva svar på sina frågor. Att ha en bra empatisk kontaktperson i vården är också viktigt, stämmer inte kemin bör man be att få byta.