Det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor som kan integrera den evidensbaserade kunskapen i sitt dagliga arbete och ge en god omvårdnad.

Att vara specialistsjuksköterska innebär att du kan arbeta självständigt i kvalificerad verksamhet, delta i forskning och leda utvecklingsarbete på arbetsplatsen. Allt för att möta framtidens behov av specialiserad omvårdnad.

I boken beskrivs utbildningar som leder till examen som specialistsjuksköterska eller barnmorska. De femton medförfattarna är alla specialister inom sitt område och presenterar historik, ansvarsområde, utbildning, forskning och karriärmöjligheter för just sin profession.