Ssamtidigt som alkoholdrickandet minskar, ökar cannabisbruket bland unga i Sverige, enligt Folkhälsoinstitutet. Omkring 200 000 personer använder drogen regelbundet.

Socionomen Amelie Andersson har lång erfarenhet av att arbeta med drogberoende ungdomar, och har hört alla argument för varför man röker otaliga gånger. Som ”det är inte värre än alkohol” och ”i vissa länder är cannabis lagligt”. Men drogen gör att man inte stimuleras av sin omgivning och därför blir mindre delaktig i det som händer. Ett indiskt talesätt lyder: ”Cannabis är en drog som tar bort själen.”

Utan pekpinnar går författaren igenom drogens verkningar, både positiva och negativa, varför många börjar röka och hur man kan hitta motivation och kraft att sluta.