När några entusiastiska och målmedvetna sjuksköterskor började forska på 1970-talet var de pionjärer. De visade att det var möjligt. Nu, 40 år senare, uppskattas mellan 1 300 och 1 400 sjuksköterskor ha disputerat och av dem har ett nittiotal blivit professorer.

En av pionjärerna var Ulla Qvarnström som tidigt bestämde sig för att bli sjuksköterska. Drömmen var att som distriktssköterska cykla runt i hembygden med sjukvårdsväskan på pakethållaren. I stället läste hon vidare och gjorde kliniska studier om svårt sjuka och döende och deras situation. Det resulterade i hennes avhandling Upplevelser inför döden, samtal vid livets slut.

Informativ och trevlig läsning om hur omvårdnadsvetenskapen växte fram och blev etablerad i Sverige. AJ