Bukfetma kan vara den första varningssignalen. Insulinresistensen ökar, liksom insulinproduktionen och blodsockernivåerna höjs — en begynnande diabetes typ 2, T2DM, är ett faktum.

Författarnas råd är bland annat att läkare och sjuksköterskor diskuterar riskfaktorer med patienten, berättar att sjukdomen går att förebygga, mäter midjemåttet och förklarar sambandet mellan bukfetma och T2DM. Att de beskriver hur sjukdomen på ett tidigt stadium kan vändas med livsstilsförändringar.

Men det ställer krav både på läkare och sjuksköterskor — och inte minst patienterna. Bara en av tio drabbade skulle behöva någon medicinering för sin sjukdom, om de övergår till optimal kost och motionerar. AJ