Hur kan hälsa och vårdande undersökas? Vilka strategier finns och vilka frågor ska jag ställa? Författaren, som är sjuksköterska och professor i vårdvetenskap, vänder sig här till studenter på väg att ta sig an skrivan­det av en kandidat- eller magisteruppsats. Hon beskriver konkret hur det går till att undersöka aktuella företeelser och betonar betydelsen av att ha en gedigen inläsning som grund.

När ämnet är valt gäller det att stöta och blöta, fundera, granska och pröva. I valet av metod undviker författaren begreppen kvalitativ och kvantitativ analys eftersom båda metoderna kan finnas i så väl frågeformulär som när svarsalternativen är öppna.

En konkret och matnyttig vägledning med många exempel för den som ska ge sig i kast med en uppsats. AJ