Internet ger suverän tillgång till information och specialistkunskap från när och fjärran, dygnet runt. Patienter kan också använda nätet till att blogga och hitta stödgrupper.

Men kan patienten till­godogöra sig all information? Vad händer med relationen mellan läkare och patient när den pålästa patienten börjar ifrågasätta vårdarens yrkeskunskaper? De patienter som inte är så datorkunniga kommer kanske att känna sig åsidosatta.

Jakob Birkler, fil dr i medicinsk etik, och Mads Ronald Dahl, fil dr i immunologi, tar upp ämnen som medicinsk etik, säkerhet och den digitala patientens framtid. Bokens svenska översättning har granskats av Janeth Leksell, universitetslektor i omvårdnad.