Hos de par som drabbats av missfall uppstår ofta känslor av sorg, skuld och utanförskap. Extra svårt kan det vara när barnet dör nära förlossningen. Under 2011 dog drygt 400 barn i magen efter vecka 22.

Författarna har skapat ett verktyg, Eko-modellen (empati, kunskap, omvårdnad), riktat till vårdpersonal som möter patienter som förlorat sitt barn. Modellen kan användas vid telefonsamtal, vid sjukvårdsrådgivning eller när patienten kommer till sjukhuset.

Boken innehåller bland annat checklistor inför strukturerade samtal och fakta­avsnitt om vad som händer vid missfall och intrauterin fosterdöd. Där finns också råd att ge till par som vill försöka bli gravida igen.