De allra flesta sjukdomar som människor dör av i dag orsakas avohälsosammalevnadsvanor, främst rökning, alkohol, dåliga matvanor och för lite fysisk aktivitet. 2011 kom Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete med syftet att motverka denna nya sjukdomsvåg.

Med fallbeskrivningar och exempel visar författaren hur vårdpersonal genom strukturerade samtal om levnadsvanor kan stödja människor att förändra sitt beteende. Tre rådgivningsnivåer berörs: enkla råd (traditionell rådgivning), rådgivande samtal (motiverande samtal, MI) och kvalificerat rådgivande samtal (bygger på kbt).

På bokens webbplats finns extramaterial, till exempel filmade rådgivningssamtal. SA