En god vård ska alltid ha patienten i centrum, för att höja vårdkvaliteten och korta vårdtiden. Då är det viktigt med en holistisk syn på vård och omsorg, och att se hela människan, samt sträva efter ett gott samarbete mellan professionerna inom geriatriken. Den gamla, med lång livserfarenhet och unika upplevelser, bör mötas med respekt och förståelse från vårdpersonalen.

I boken presenteras bland annat olika omvårdnadsforskares studier om de sex kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Författarna är båda medi-cine doktorer inom ämnesområdet omvårdnad med inriktning mot äldre. P S-K