Mycket finns skrivet om adhd men det kan ändå vara svårt för närstående att förstå de vardagliga problem som funktionshindret kan medföra. Hur till exempel ett litet men irriterande ljud kan förstöra koncentrationen en hel dag. Eller hur det känns när hjärnan känns som om den ska explodera av alla tankar som far runt i huvudet.

Ibland säger en bild mer än tusen ord, och kanske är det lättare att sätta sig in i hur det är att leva med en adhd-diagnos när man tittar på bilderna.

Fotografen Victor Wikander vill ge en mångfacetterad bild av funktionshindret, och visa på att det rör sig om så mycket mer än hyperaktivitet. Att det faktiskt kan ha sina positiva sidor och kännas som en kreativ naturkraft. Han ger bokstavligen sin bild av hur det är att leva med en adhd-diagnos. P S-K