Det kan börja med några till synes harmlösa skolkdagar här och där. Men så småningom växer elevens skolfrånvaro och blir till en negativ spiral. Hen drar sig undan både kamrater och skola och isolerar sig alltmer.

Unga som misslyckas med att ta sig igenom sin skolgång hamnar lätt i ett utanförskap som försvårar möjligheterna att skaffa sig jobb. Det finns goda skäl att sätta in resurser tidigt, både samhällsekonomiskt och för den enskilda elevens skull.

I boken beskrivs Hemmasittarprogrammet, ett arbetssätt som hjälpt många elever tillbaka till skolan. Det har tagits fram av Magelungen Utveckling som bedriver behandlings- och förändringsarbete för barn och ungdomar.