Varför har du abortmotstånd som tema?
— Abort är mer laddat än jag förstått. Min känsla var att det skett en förskjutning i hur vi ser på aborträtten. Vi kvinnor pratar mindre om våra erfarenheter av aborter, kanske för att det uppfattas som skamligt eller för att man är rädd för att bli ifrågasatt. Samtidigt flyttar abortmotståndarna fram sina positioner ute i Europa. Det finns en risk med en liknande utveckling i Sverige.

Hur kunde du förutspå att verklighetens nya partiledare Ebba Busch Thor skulle börja med att driva frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal?
— Det kunde jag inte och det förvånade mig. Det är en argumentation som abortmotståndarna använder sig allt mer av. Man försöker komma åt lagstiftningen genom juridiken snarare än genom skrämselpropaganda, som bilder på aborterade foster.

Var hämtar du idéer till romaner om politiska frågor?
— Jag har jobbat länge i politiken, bland annat som talskrivare åt Göran Persson och Mona Sahlin.

Bokens huvudroll, rättspsykiatern Anna Sager, försöker hålla balansen mellan jobb och familjeliv. Tror du många känner igen sig?
— Ja, många kvinnor får fortfarande dåligt samvete om de prioriterar karriären framför familjelivet. Alltför många har fortfarande huvudansvaret för familjen, vid sidan av ett krävande jobb. Det har ett pris, det ser vi i sjukskrivningsstatistiken.