Det här är en bok som vill utmana dina fördomar. Det är berättelser om hur det är att inte kunna gå, om att ha ständig värk, om hur det är att leva med en muskelsjukdom. Den gavs ut redan 2004 men i år kom en uppdaterad version där ungdomarna som delade med sig av sina livsberättelser för tio år sedan nu gör det ur ett vuxenperspektiv.

Det handlar om frustration och besvikelse över en kropp som inte gör som man vill, men också om att klappa sig själv på axeln och vara stolt över det man klarar. ”Glädje är modet att våga som när tio par ögon tittar om man klarar en sak och det funkar.” Det här är en bok som handlar om att kamp är en del av identiteten.