WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar att små barn ammas helt tills de är sex månader. Men skälen till att vissa bebisar behöver flaskmatas är många, mamman kanske inte kan amma eller så vill båda föräldrarna kunna mata. I början rekommenderas att bara föräldrarna matar bebisen. Då kan barnet också ligga hud mot hud och känna dofter och höra hjärtslag.

Statistik från Socialstyrelsen visar att en vecka efter förlossningen ammas 94 procent av de nyfödda. Vid fyra månaders ålder ammas 72 procent av barnen. Normen att amma är stark och för flaskmatande föräldrar kan det vara en mycket känslig fråga.

Boken ger svar på allt från val av modersmjölksersättning till hård mage. Författaren sitter med i Nationella amningskommittén.