I en tidigare bok var du tveksam till dödshjälp, har din syn förändrats?
— Jag försöker hjälpa mina döende patienter genom en adekvat symtomkontroll och psykiskt stöd till deras sista andetag. Men jag respekterar om de väljer Exit, en dödshjälpsorganisation här i Schweiz där jag bor och arbetar sedan många år. Jag är däremot av princip inte närvarande när Exits personal har övertagit min patient.

Din strategi är att bli vän med den döende och de anhöriga, finns det inte risker med att komma så nära?
— Nej, jag gör allt för mina patienter och anhöriga. Vi blir som en liten familj där var och en gör sitt bästa för den döende. Jag drar gränsen vid att de inte får säga du till mig, i Schweiz duar man bara de närmaste. Och när ögonen slutits får andra ta över.

Hur ser en god palliativ vård ut?
— Den döende ska helst få vistas i hemmet. Barn och barnbarn samlas runt den döende och tar ett värdigt och försonande avsked. Det palliativa teamet understödjer på ett förnuftigt sätt, så att döden får ske så normalt som möjligt. Palliativ sedering ska utföras med största omsorg och bara av specialister. Min känsla är att Exits metod, med en hög dos sömnmedel, är skonsammare för patient och anhöriga än en långsam död med sederande läkemedel, målet är ändå detsamma.

—  Alla läkare och sjuksköterskor inom palliativ vård borde få praktik i den avancerade hemsjukvården under sin utbildning.