Cannabis är den överlägset vanligaste ille­gala drogen i världen. I Sverige har 6-9 procent av eleverna i årskurs 9 prövat på den. I USA, där bruket är mycket mer utbrett, har flera delstater nu legaliserat cannabis. Marijuanarökningens påstått goda medicinska egenskaper har lyfts fram i reklamkampanjer av kapitalstarka intressenter, som sedan tjänar stora pengar på att unga människor uppfattar drogen som ofarlig.

Vi får möta cannabis­rökare, forskare, behandlare, marijuanaodlare, politiker och lobbyister i fyra världsdelar. Reportagen varvas med genomgång av det senaste forskningsläget gällande cannabis skadeverkningar.

Pelle Olsson är författare, journalist och sjuksköterska och har skrivit flera böcker om narkotika.