Det här är en kortfattad handbok för läkar- och barnmorskestudenter. Den presenterar grunderna för obstetrik och gynekologi, och går igenom reproduktionsfysiologi, kvinno­sjukdomar, graviditet och förlossningar. Handboken fokuserar på basfakta inom ämnet och är tänkt som komplement till mer utförlig kurslitteratur.

För varje tillstånd beskrivs symtom, patogenes, riskfaktorer, diagnostik och behandling kortfattat. I varje kapitel ges konkreta råd om handläggning vid olika sjukdomstillstånd. Texten kompletteras med förklarande faktarutor, tabeller och figurer.

Boken är tryckt i fickformat för att kunna användas kliniskt och är skriven av sex av landets professorer och överläkare i obstetrik och gynekologi.