Elöverkänslighet, kronisk borrelios, adhd och en rad andra sjukdomar och tillstånd som är medicinskt svårtolkade tas upp i boken. Gemensamt är att de diskuteras livligt av dem som arbetar i vården, av forskare och av allmänheten.Tillstånden får stor uppmärk-samhet i medierna och motsätt-ning­arna mellan olika åsiktsinrikt-ning­ar är starka. Det kan gälla orsak­er­na bakom sjukdomarna, diagnosmetoder och behandlingar. Boken redogör för vilken kunskap som finns — som är mer eller mindre säker. Dessutom beskrivs debatten och de positioneringar som finns.

Författaren är docent i internmedicin och sedan många år medicinsk skribent i bland annat Nationalencyklopedin. Han vill ge läsare ökad möjlighet att tolka vad som förs fram i debatten och att delta i den. För att kunna göra det belyser han frågeställningar om sjukdomarna som: Vad kan anses vara fakta och hur ska den tolkas? Vad är osäkert och vad är felaktigt?