Varför ville du skriva den här boken?
— Det finns mycket ny forskning om livsstil och hälsa. Jag vill sprida den så att den vetenskapligt baserade kunskapen kan omsättas i praktisk handling och hjälpa fler till en hälsosammare livsstil. Många känner sig vilsna i dag. Man möts av motstridiga råd, trots att forskningen är samstämmig.

Är det inte hopplöst att försöka få andra att ändra sina levnadsvanor?
— Nej, det är aldrig hopplöst! Men, vi från hälso- och sjukvården och forskarvärlden kan bli bättre på att sprida kunskap. Färre pekpinnar, mer inspiration, mer praktiska och samstämmiga råd.

Min storrökande, icke-motionerande släkting blev långt över 90. Gäller det inte att ha tur i genlotteriet?
— Jo, det finns människor som har sådana gener att de klarar det mesta. Men de är väldigt ovanliga. Ny forskning visar tydligt att livsstilen oftast vinner över generna. Vårt arv gör oss olika känsliga för den moderna livsstilen, vissa går till exempel lättare upp i vikt, men man kan alltid öka chansen att hålla sig frisk.

Om man bara är beredd att ändra EN vana, vilken är den viktigaste anser du?
— Det är väldigt individuellt, men jag skulle välja att bryta stillasittandet. Svenskar motionerar sannolikt mest i världen, ändå är cirka 90 procent av både vuxna och barn inte tillräckligt fysiskt aktiva. Vi sitter 9-10 timmar om dagen i snitt och behöver sträcka på benen varje halvtimme, och vardagsrörelsen måste bli "tuff". Promenaden är svårslagen. Den är gratis, finns alltid tillgänglig, överallt, när som helst.