Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska? Utvecklingen av yrket från ett renodlat praktiskt yrke till en akademisk profession har inte varit okomplicerad, och diskussionen om sjuksköterskans roll pågår fortfarande.

Med sin bok vill Anna Forsberg, som är sjuksköterska och professor i vårdvetenskap, vägleda blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor i att hitta sin yrkesidentitet. Kritiskt tänkande, egen reflektion, kunskap om ny forskning och förmåga att sätta patientens bästa främst är centrala för den som vill vara vad författaren kallar en akademisk vårdare.

I boken varvas teoretiska avsnitt med tankar och kommentarer från två kliniskt verksamma sjuksköterskor. Den vänder sig till sjuksköterskestuderande och redan yrkesverksamma som vill fortsätta att utvecklas.