”Vi uppskattar att ytterligare drygt 5 000 studenter med goda betyg från gymnasiet skulle kunna rekryteras till högskolan varje år om den sociala sned­rekryteringen inte varit så stark.”Det säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslersämbetet. En ny studie visar att en stor grupp unga med bra gymnasiebetyg, men med föräldrar med låg utbildning, väljer bort högskolan.