Här beskrivs den psykiatriska vårdens utveckling i Sverige det gångna halvseklet, utifrån sjuksköterskans perspektiv. Sex specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad som arbetat ett långt yrkesliv berättar om händelser, erfarenheter och tidsanda.

De träffades från början som vårdlärare och var med och skapade vidareutbildningen till psykiatrisjuksköterska. Men de håller kontakten fortfarande som pensionärer.

Vi får följa med tillbaka i tiden till bland annat Sankt Lars sjukhus i Lund, Ulleråkers sjukhus i Uppsala, och båda de nedlagda Beckomberga och Långbro sjukhus i Stockholm. Även de sjukas röster får komma fram. Läsaren får följa den turbulenta förändringen av svensk psykiatrisk vård, där mentalsjukhusen stängs och öppen vård växer fram. Samtidigt utvecklas sjuksköterskeutbildningen från lärlingssystem till det akademiska ämnet vårdvetenskap.