Vad ser du för nya problem med dagens munhälsa?
— Att karies ökar i vissa åldersgrupper. Allvarlig parodontit (tandlossningssjukdom) minskar inte som vi tidigare trott. Nyligen har det visat sig att e-cigaretter, så kallad vaping, är mycket skadligt för munhälsan och det påverkar dessutom kroppen med infektion/inflammation.

Vilken missuppfattning är vanligast när det gäller vår munhälsa?
— Att det är ett normaltillstånd med några nya hål och lite blödande tandkött. Det är det inte. Karies och parodontit är världens vanligaste, icke smittsamma, sjukdomar — men de går oftast att förebygga med rätt genomförd egenvård.

Friska tänder har blivit en klassfråga, borde inte tandvård omfattas av högkostnadsskyddet?
— Självklart borde åtminstone behandling av infektion och inflammation i munnen ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Vissa har börjat förstå att munnen är en del av kroppen och att sjukdomar i munnen också påverkar den allmänna hälsan.

Har sjuksköterskor som arbetar med munhälsa tillräcklig kunskap?
— Det finns för lite kunskap om kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa inom hälso- och sjukvården, men det gäller all personal, inte enbart sjuksköterskor. Det brister både i grund- och fortbildning. Man har också för lite kunskap om de olika tandvårdsstöden.