Mycket har hänt vad gäller synen på psykossjukdomar. Äldre tiders desperata behandlingar med åratals isolering och inlåsning var samtidigt ett försök att gömma undan de människor som insjuknade i psykos. Men trots dagens mer effektiva läkemedel och psykosociala behandlingsmetoder finns fördomar och rädsla kvar.

Författarna, en av dem psykiatriprofessorn Johan Cullberg med erfarenhet ända sedan 1950-talets psykosvård, vill ge ökad kunskap om insjuknande och behandling. I dag finns mycket att göra och återhämtning från sjukdomen är möjlig för de flesta.

Boken vänder sig bland annat till personer som insjuknat i psykos, deras närstående, till vårdpersonal och beslutsfattare. Den innehåller kapitel som Vad beror en psykos på, Mottagandet av förstagångsinsjuknade patienter och Att styra vård- och stödinsatser.