Sjuksköterskorna hade på eget initiativ lämnat över ansvaret till distriktssköterskan på en hälsocentral. Men äldreomsorgschefen hade godkänt deras frånvaro. Ändå fick inte övrig personal veta något i förväg.

Under en hel dag saknade kommunens äldreboenden tillgång till patienternas journaler och läkemedel.

Händelsen, som inträffade i i en mindre kommun i Västerbotten i augusti, är nu anmäld av kommunen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.