Anders Printz har arbetat på Socialstyrelsen i tolv år och bland annat varit chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen och avdelningen för regler och tillstånd. Men närmast kommer han från regeringskansliet där han arbetat som nationell samordnare inom psykisk ohälsa.

Sin yrkesbana började Anders Printz som skötare i psykiatrin, ett jobb som han kombinerade med juriststudierna. Som färdig jurist arbetade han bland annat på Riksförbundet för Social och Mental hälsa.

Nu tycker han att det ska bli intressant att få arbeta i en idéburen organisation. Som kanslichef blir han ansvarig för Vårdförbundets hela organisation.

– Att få vara med och ge tjänstemannaorganisationen bra förutsättningar för att stödja de förtroendevalda i arbetet med att uppnå de politiska idéerna känns spännande. Vårdförbundet arbetar också för att förändra viktiga områden i sjukvården, säger Anders Printz.