Ambulansen hade larmats ut till en kvinna med smärtor i buken och blödning från underlivet. Kvinnan misstänkte missfall eftersom hon fått ett positivt graviditetssvar två veckor tidigare.

Ambulanssjuksköterskan undersökte kvinnan, och fann att hon var cirkulatoriskt stabil och att buken var mjuk även om den ömmade.

Kvinnan önskade åka till sjukhuset, men ambulanssjuksköterskan bedömde att även om det rörde sig om ett tidigt missfall så fanns inget behov av ambulanstransport. Patienten fick rådet att avvakta hemma och ta kontakt med mödravården dagen därpå.

Två dagar senare kom patienten till akutmottagningen och blev då opererade akut för utomkvedshavandeskap. Efter första operationen uppstod dessutom en komplikation som gjorde att ännu en operation krävdes.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har nu utrett fallet efter en anmälan och riktar kritik mot ambulanssjuksköterskan. Även om det faller inom en sjuksköterskas kompetens att ta beslut om att lämna en patient hemma, så förutsätter det en betydligt grundligare anamnes och undersökning än vad som gjordes.

Fler frågor borde ha ställts och fler tänkbara orsaker till kvinnans smärtor borde ha beaktats, anser Ivo. Kontakt borde också ha tagits med specialistkompetens innan beslut togs om att lämna kvinnan hemma.

Diarienummer Ivo: 8.2-20551/2014-13