Sjukhuset väntade för länge med kejsarsnittet som slutade med att en flicka föddes med bara svaga livstecken.

Ett centrallasarett ska ha kapacitet att utföra mer än ett ingrepp samtidigt med hjälp av temporär omfördelning av tillgängliga resurser och till exempel inkallande av berörda bakjourer, anser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i ett beslut.

1,5 timmars fördröjning 

Förstföderskan var i vecka 41 då förlossningen sattes igång på grund av för lite fostervatten. Först tog barnmorskan hål på fosterhinnorna och då rann kraftigt mekoniumfärgat fostervatten ut. Tre dagar senare satte värkstimulerande dropp och även då rann det tjockt mekoniumfärgat fostervatten.

Barnmorskan kontaktade läkare som ordinerade amnioinfusion, fortsatt värkstimulering och noggrann CTG-kontroll. Två timmar senare var CTG avvikande och läkaren beslutade om kejsarsnitt på grund av värksvaghet.

Eftersom operationspersonalen var upptagen bestämdes det att kejsarsnittet skulle göras inom en timme. Tre kvart senare började anestesiläkaren ge ryggbedövning inför kejsarsnittet och CTG-registreringen kopplades bort.

Flera tecken på syrebrist

Efter ytterligare tre kvart föddes en flicka med grav acidos. Hon fördes till universitetssjukhuset i Uppsala för kylbehandling. Ivo konstaterar att förlossningens senare del inte handlades enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det fanns flera tecken på hotande fosterasfyxi, syrebrist, som i kombination med dålig progress av förlossningen borde ha lett till ett tidigare kejsarsnitt, skriver, Ivo, och konstaterar att vårdgivaren rutinmässigt ska bedöma resursbehovet. Ivo är dock nöjd med sjukhuset åtgärder.

(Dnr 8.1.1 – 29857/2014)