Kvinnan önskade kejsarsnitt eftersom samtliga kvinnor i hennes familj fått planerade eller akuta kejsarsnitt vid sina förlossningar, men också för att barnet hade haft dåliga hjärtljud vid en rutinkontroll och att det hade oroat barnmorskan.

Hon fick i slutet av graviditeten träffa en specialistläkare som dock inte fann någon indikation för ett planerat kejsarsnitt. När kvinnan sedan kom till förlossningen misstänkte läkaren att moderkakan hade lossnat och beslutade om ett akut kejsarsnitt.

Barnet mådde bra, och både ingreppet och efterförloppet var komplikationsfritt.

Föräldrarna klagade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men i myndighetens beslut betonas att operation och narkos innebär ökade risker och att det inte fanns någon indikation för ett planerat kejsarsnitt.

Ivo skriver också i sitt beslut att kvinnans släktingar fått sina kejsarsnitt utomlands.

Däremot var det rätt att göra akut kejsarsnitt, enlig Ivos beslut.

(Dnr 9.2 – 58447/2012)