Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, startar en granskning av hur SOS Alarm hanterar den information som sjuka lämnar. Översynen gäller SOS Alarms verksamhet över hela landet med avstamp i ett ärende i Uppsala.

En 30-årig man ringer efter en ambulans. Han sluddrar och har flämtande andhämtning enligt bandupptagningen. Operatören registrerar andningssvårigheterna i datorsystemet internt, men lämnar det sedan och följer i stället upp de uppgifter patienten lämnar om att han har migrän och halsfluss.

Skickas med prio 2

Ambulansen skickas ut utan blåljus. Mannens höga andningsfrekvens borde lett till högsta prioritet. Ambulanspersonalen har enbart fått information om att den sjuke har migrän och halsfluss. När de inte kommer in i hans lägenhet lämnar de platsen i förhoppning om att han sökt sig till närakuten. Senare samma dag fann sambon mannen avliden i lägenheten.

Liknande brister

Fallet som skedde 2013 lex Maria-anmäldes och har nu granskats av Ivo, som bedömer att vårdgivaren efter händelsen vidtagit tillräckliga åtgärder. Men både i detta och andra fall anser Ivo att det finns oklarheter i kommunikationen och i hur information hanteras internt. Därför startar Ivo en granskning av SOS Alarms nya gemensamma riktlinjer.

– Vi ser liknande problem i flera ärenden och vill se över hur SOS Alarm hanterar informationsöverföringen. Det gäller hur man pratar med varandra och hur informationen finns att tillgå på andra sätt. Det gäller informationen mellan operatören, sjuksköterskan och driftsledaren, säger Thomas Carnell, inspektör på Ivo.