Den vetenskapliga tidskriften BJU International presenterar för första gången en metaanalys över hur lång respektive tjock en normal penis är. I metaanalysen ingår 17 studier där totalt 15 521 män i olika åldrar och från olika kulturer ingår.

Forskarna har också tagit fram en statistisk graf som kan användas för att lugna män som oroar sig för storleken på sin penis.

I ett pressmeddelande förklarar författarna bakom studien att resultaten även kan användas för att ta reda på sambanden mellan olika problem med kondomer i förhållande till storleken på olika penisar.

Resultatet visar att genomsnittslängden på en:

  • slak penis är 9,16 centimeter
  • slak men utsträckt penis är 13,24 centimeter
  • erigerad penis är 13,12 centimeter

Genomsnittet för omkretsen är:

  • 9,31 centimeter på en slak penis
  • 11,66 centimeter på en erigerad penis