Det är dottern till den avlidna kvinnan som har anmält tjänstgörande nattsjuksköterska till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon menar att sjuksköterskans brister i rapportering och försenade beslut i samband med att hennes mamma ramlat medfört försenad vård, onödigt lidande och i värsta fall en för tidig död.

Bristande dokumentation

Tidigt en lördagsmorgon i december förra året larmade omsorgspersonalen nattsjuksköterskan och meddelade att en av de boende, en 89-kvinna med demenssjukdom, hade hittats på golvet i sitt badrum.

I utredningen som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, gjort uppger sjuksköterskan att hen undersökte patienten och bedömde att hon behövde en röntgenundersökning, men att kvinnan förnekade smärta och signalerade att hon ville vara i fred. Sjuksköterskan uppger att hen rapporterat över detta till dagsjuksköterskan för uppföljning, men Ivo menar att det inte går att se i dokumentaionen vad som sagts.

När dagpersonalen kom in till kvinnan hade hon väldigt ont i benet och i höften, skriver dottern i sin anmälan till Ivo, men de hade inte fått någon rapport om att hon hade ramlat.

Klockan 11.30 fördes patienten till sjukhuset där hon röntgades och det konstaterades att hon hade en höftfraktur. Hon opererades under kvällen utan komplikationer enligt anhöriga.

Avled på sjukhuset

Nästföljande morgon, ett dygn efter fallet på omsorgsboendet, hittades hon död i sin säng på sjukhuset. Dottern uppger i sin anmälan att ansvariga läkare på sjukhuset var förvånade över dödsfallet.

Ivo menar att nattsjuksköterskan brustit i sin yrkesutövning då hon inte utfört en tillräcklig bedömning av kvinnans tillstånd och inte använt en validerad symtomskattning. Hen har inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån det som var känt om patienten och inte heller dokumenterat tillräckligt.

Diarienr hos Ivo: 8.2-15401/2016-10