Sjuksköterskan har visat stor brist på kompetens inom viktiga ansvarsområden, skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, i beslutet där sjuksköterskan åläggs en treårig prövotid.

Att en sjuksköterska anmäls till HSAN för oskicklighet är mycket ovanligt, som Vårdfokus berättat om tidigare. Under åren 2011-2014 hände det bara en enda gång.

I det här fallet har HSAN bedömt att sjuksköterskans brister är så omfattande och allvarliga att det utgör en fara för patientsäkerheten.

Under ett halvår när sjuksköterskan var anställd i en kommun rapporterades 22 avvikelser under 28 dagar där läkemedel var inblandat. I elva fall fick patienten fel dos eller inget läkemedel alls. I fyra av avvikelserna fick inte patienterna rätt medicin i upp till två dygn.

Andra brister som kommit fram är bristande omvårdnadskunskaper, svårigheter att arbeta självständigt, svårt att klara av medicintekniska uppgifter och svårigheter med läkemedelsberäkning och bedömningar.

Sjuksköterskan har haft sin legitimation sedan 2011. Sjuksköterskan har godtagit prövotiden, men säger själv att flera av misstagen är kopplade till stress och att hon har upplevt sig mobbad.