Sjukvårdsrådgivningen 1177 får nu kritik från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Patienten utsattes för en allvarlig patientsäkerhetsrisk när den chockade mamman fick information om att barnet kanske behövde sjukhusvård – men inte fick något stöd i att kontakta 112 och få ambulans.

Mamman ringde till 1177 för att hennes tvååriga dotter var kall om händer och fötter och blålila i ansiktet. Hon berättade att dottern hade kräkts och att det fanns brun-röda fläckar på kläderna. När mamman beskrivit symtomen fick hon rådet att hon kanske skulle ringa 112.

När hon ringde dit förstod de genast allvaret och skickade ambulans. Flickan inkom som rött larm på grund av mag-tarmblödning. Hon försämrades hastigt på grund av blödningschock och behövde intensivvård.

Mamman ifrågasatte kompetensen och agerandet hos 1177 i en anmälan till Ivo som nu har utrett fallet.

Om hälso- och sjukvårdspersonal vid 1177 bedömt att en patient behöver sjukhusvård är det inte förenligt med sakkunnig och omsorgsfull vård att en svårt sjuk patient eller chockade närstående själva ska ta ytterligare vårdkontakt, skriver Ivo i sitt beslut.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-10334/2016-9.