Att inte föra in i journalen att en patient fått ett narkotikaklassat läkemedel gör att patienten av misstag kan få läkemedlet flera gånger, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Den sjuksköterska som kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har visserligen dokumenterat uttagen av de narkotiska preparaten i förbrukningsjournalen med namn och allt på patienterna, men i patienternas postoperativa journaler står det ingenting om att de har fått läkemedlen.

De läkemedel det handlar om är Ketogan, Oxynorm och Rapifen.

Enligt Ivo har sjuksköterskans bristande journaldokumentation av dessa läkemedel utgjort en allvarlig risk för patienternas säkerhet.

Enligt Ivos bedömning finns det ingenting i utredningen som visat att sjuksköterskan på grund av sjukdom eller liknande inte skulle klara att utöva sitt yrke. Sjuksköterskan misstänks alltså inte för att stulit narkotikan eller använt den för eget missbruk.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-34893/2015-14.