Redan i januari 2014, när flickan var nio år, uppsökte hon tillsammans med sina föräldrar, vårdcentralen eftersom hon vaknat med huvudvärk i flera månader. Inga åtgärder vidtogs.

Ett och ett halvt år senare, i juni 2015, hade hon förutom kraftig huvudvärk vid uppvaknandet även kräkningar och dubbelseende. Men på vårdcentralen fick flickan och hennes föräldrar lugnande besked om att det rörde sig om spänningshuvudvärk med inslag av migrän.

Under sommaren försämrades flickans tillstånd, hon gick ner i vikt och hade börjat se dubbelt och skelade med ena ögat. Ett nytt besök gjordes på vårdcentralen i september och då togs bland annat prover för att utreda födoämnesöverkänslighet, men ingen remiss för vidare utredning gjordes.

"Lever tack vare skolsköterskan"

Sex dagar senare reagerade en skolsköterska på flickans tillstånd. Hon ansåg att hennes allmäntillstånd var så dåligt att en grundlig utredning borde göras. Skolsköterskan kontaktade vårdcentralen som då bedömde att familjen borde söka vid en akutmottagning. Följande dag konstaterades att flickan hade en hjärntumör.

Enligt föräldrarna är det tack vare att skolsköterskan reagerade och agerade som deras dotter lever idag.

Inspektionen för vård och omsorg riktar nu kritik mot Region Skåne som ansvarar för verksamheten vid vårdcentralen. Ivo anser att flickan borde ha blivit remitterad till läkare med erfarenhet av utredning av huvudvärk hos barn vid besöket i juni. Symtomen talade för att det borde göras en utredning för att utesluta allvarlig sjukdom.

Ivo bedömer att även vid besöket i september borde flickan ha remitterats vidare och att den vård som flickan fått vid vårdcentralen inte har varit sakkunnig och omsorgsfull.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria av Region Skåne. För att förebygga liknande händelser har internutbildning i barnneurologi genomförts med den aktuella händelsen som utgångspunkt.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-38528/2015-13