Det är Region Gävleborg som anmält sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Enligt anmälan ska sjuksköterskan, som arbetar på en hälsocentral i regionen, ha förklarat för patienter med psykiatriska och psykosociala problem att besvären hade andliga orsaker.

Därefter medverkade hon aktivt till att patienterna fick kontakt med hennes make inom en frikyrka. Han skulle med hjälp av en alternativ behandling befria patienterna från deras problem.

Frågade om kontakt med häxor

Sjuksköterskan har i ett yttrande till Ivo beskrivit det ena patientärendet. Hon tolkade att patientens problem berodde på att patienten hade drabbats av en olycka och frågade därför om patienten hade varit i kontakt med någon häxa eller liknande. Sjuksköterskan uppger att hon informerade patienten om att denne kunde ha fått en förbannelse över sig utifrån sin livssituation.

Hon har också förklarat för Ivo att hon bara kunde komma på en person som kunde hjälpa just den här patienten, och det var hennes make. Hon informerade patienter om att han även uför husbefrielser.

Medveten om att hon gjort fel

Samtidigt erkänner sjuksköterskan att både hon och hennes make gjorde fel. Och att psykiatripatienter är extra utsatta. Hon uppger också att hon är väl medveten om att hon gått utanför sina befogenheter som sjuksköterska och att hon blev för involverad i patienten.

Ivo avslutar ärendet med att rikta kritik mot sjuksköterskan eftersom hon inte handlat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Myndigheten anser att hon genom sitt agerande riskerade patientsäkerheten.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-36267/2015-15.