För Jenny de Araujo Gomes och hennes man Lucio innebär dagens beslut från Ivo att det blir lite lättare för dem att gå vidare.

– Det här hjälper oss att förstå att det var som vi trodde. Södersjukhusets fosterövervakning var otillräcklig, säger Jenny de Araujo Gomes.

Under ett års tid har de gått igenom händelsen gång på gång. De har haft samtal med personal och chefer på Södersjukhuset, de har skrivit ner allt som hände och utväxlat synpunkter med Ivo under utredningens gång.

Mycket stöd

– Det har varit jobbigt att behöva gå igenom det på nytt hela tiden, men vi har också fått mycket stöd från vår familj och känner oss starka och trygga i den tro som vi båda delar. Men framför allt är det kanske vår dotter, som nu är två år, som har fått oss att gå upp varje morgon.

Jenny de Araujo Gomes är nöjd med beslutet från Ivo, men besviken över att Södersjukhuset fortfarande anser att de inte kunde gjort något annorlunda.

– De säger att det kunde hänt ändå, men hur kan de veta att de inte kunde ha räddat våra barn om de haft bättre övervakning? Kan de inte bara vara ärliga och erkänna att de gjort fel, säger hon.

Olika bedömningar

Södersjukhuset anser att de har följt gällande riktlinjer och rutiner och att det inte fanns skäl att ha en mer intensiv övervakning. De anser också att läkarens bedömning om CTG en gång per dygn var rätt och att det har följts. Ivo anser däremot att det inte gjordes någon bedömningsbar CTG alls eftersom den som gjordes när Jenny de Araujo Gomes skrevs in på förlossningen var bristfällig och inte heller bedömdes av läkare eller barnmorska.

Ivo konstaterar att de inte delar Södersjukhusets bedömning av händelsen och kommer därför att öppna ett nytt ärende för att granska de brister som framkommit.

– Det är bra att Ivo inte ger sig, att de fortsätter granska sjukhusets rutiner, tycker Jenny de Araujo Gomes.