Fem veckor efter förlossningen står den nyblivna mamman i duschen. Hon har ont i underlivet och avslaget luktar illa. Plötsligt känner hon att någonting är på väg ut ur slidan. Det är en illaluktande bomullskompress – en tork. Kvarglömd av barnmorskan som sydde bristningen kvinnan fick vid födseln.

När kvinnan ringer förlossningen för att få råd blir hon otrevligt bemött, vilket hon också tar upp i sin anmälan.

Ärendet blir ett klagomål hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som riktar kritik mot barnmorskan. Dels har hon brustit i noggrannhet när hon inte räknade antalet torkar i samband med suturering av patientens underliv. Dels har hon felaktigt dokumenterat att torkarna är kontrollräknade.

Rutiner finns

I ett yttrande skriver avdelningschefen för förlossningen att verksamheten har en rutin för kontrollräkning av torkar och barnmorskan har medgivit att hon skrivit att hon räknat dem trots att hon inte gjort det. Både rutinen för räkning av torkar och bemötandefrågor ska tas upp i barnmorskegruppen, skriver hon.

Enligt patientsäkerhetslagen bär hälso- och sjukvårdspersonal själv ansvaret för hur hon eller han fullgör sina arbetsuppgifter. Enligt samma lag ska personalen också utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ivo anser inte att barnmorskan har uppfyllt kraven.

Diarienummer: 8.2-34286/2016-15