Efter händelsen skrev mannens dotter ett klagobrev till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon anser att den vård hennes pappa fick under sina sista timmar i livet inte står i överensstämmelse med de principer som den palliativa vårdenheten säger sig stå för: "Att uppnå bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede...".

Mannen hade en metastaserande cancer och vårdades hemma. När hans tillstånd försämrades med ökad lufthunger och stigande ångest kontaktades det palliativa hemsjukvårdsteamet på kvällen. Teamet förklarade att de inte kunde komma förrän senare varför familjen ringde SOS Alarm.

"Öppen retur"

Väl framme på Gävle sjukhus trodde de att pappan skulle få komma direkt till onkologen, eftersom de tidigare hade fått besked om att "öppen retur" gällde, det vill säga att det alltid skulle finnas en plats där för honom.

I stället körde ambulansen honom till akuten, där han blev kvar i nio timmar. Trots svåra smärtor fick han utan smärtlindring ligga 3,5 timmar på en hård brits i korridoren. De anhöriga fick själv åka hem och hämta den smärtlindrande medicin som han var ordinerad.

I sitt brev till Ivo berättar dottern också att läkarna ville att hennes pappa skulle genomgå flera olika undersökningar för att utreda hans andningsproblem.

"Varför dessa undersökningar ens ordinerades är för oss en gåta. Vad som skulle ordinerats var lugn avskild miljö med möjlighet för anhöriga att finnas närvarande och vila tillsammans med patient."

Först efter nio timmar flyttades patienten över till onkologen. En och en halv timme senare avled han.

Kritiseras av Ivo

Ivo anser att det är en brist att patienten inte fick ett adekvat omhändertagande på den onkologiska vårdavdelningen tidigare i förloppet.

Varför mannen avvisades från onkologen har Ivo inte fått något svar på. Men verksamhetschefen har förklarat att patienter som är inskrivna i palliativa teamet nu under kvällar och helger ska kunna skrivas in direkt på onkologen utan att passera akutmottagningen. Det gäller även om det är fullbelagt på avdelningen.

Ivo anser också att patientens behov av symtomlindring med smärtstillande och ångestdämpande läkemedel borde ha kunnat tillgodoses bättre på akutmottagningen.

Efter händelsen har en ny rutin införts som innebär att akutens sjuksköterskor i väntan på en läkarbedömning har rätt att ge läkemedel som är ordinerade av det palliativa teamet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-17116/2016-15.